Tag Archives: webhotell

Problemer med bankbilag – 15.05.2023

Vi opplever for øyeblikket problemer med innlesing av bankbilag, grunnet endring av banksystem hos EIKA (forsinkelde bilag i nettbanken).

Har dere mottatt melding om at vi ikke har registrert din innbetaling, så send oss gjerne en melding via kontaktskjemaet vårt eller epost så vi får matchet og registrert din betaling før vi mottar bilag fra banken.

Vi beklager evt. ulemper dette måtte medføre for de berørte kunder, og evt. merarbeid.

Viktig – Oppgradering og migrering av nettsteder til ny webhotellplatform (versjon 5.4 av PHP)

Vi vil i uke 12, 13, 14, 15, 16 og 18 oppgradere og migrere kunder som i dag kjører på en eldre webhotell-platform, til en nyere versjon med PHP v5.4.

Det vil i visse tilfeller bli nødvendig å endre epost-passordet til kunden. Nytt passord vil bli generert, og sendt ut til den enkelte adressat i forkant av migrering, hvis endring er nødvendig.