Viktig – Oppgradering og migrering av nettsteder til ny webhotellplatform (versjon 5.4 av PHP)

Vi vil i uke 12, 13, 14, 15, 16 og 18 oppgradere og migrere kunder som i dag kjører på en eldre webhotell-platform, til en nyere versjon med PHP v5.4.

Det vil i visse tilfeller bli nødvendig å endre epost-passordet til kunden. Nytt passord vil bli generert, og sendt ut til den enkelte adressat i forkant av migrering, hvis endring er nødvendig.