Tag Archives: mysql

Oppgradering av programvare – 01.12.2022

I løpet av desember vil det bli utført oppgradering av programvare på våre hosting-platform

Noen av endringene vil være:

  • Endring av standard PHP versjon fra 7.4 til 8.1
  • Endring av MySQL 5.6 og 5.7 til versjon 8.0

Hvis endringen av standard PHP versjon er problematisk, så vil det fortsatt være mulig å endre tilbake til en eldre versjon via sitt kontrollpanel.

Ta kontakt med support, hvis det er ytterligere spørsmål.


Oppdatert 06.12.2022: Alle systemer er nå oppdatert. Standard PHP versjon for alle kunder som ikke har spesifisert et eget ønske er nå satt til 8.1

Viktig – Oppgradering og migrering av nettsteder til ny webhotellplatform (versjon 5.4 av PHP)

Vi vil i uke 12, 13, 14, 15, 16 og 18 oppgradere og migrere kunder som i dag kjører på en eldre webhotell-platform, til en nyere versjon med PHP v5.4.

Det vil i visse tilfeller bli nødvendig å endre epost-passordet til kunden. Nytt passord vil bli generert, og sendt ut til den enkelte adressat i forkant av migrering, hvis endring er nødvendig.