Category Archives: Unplanned

Problemer med bankbilag – 15.05.2023

Vi opplever for øyeblikket problemer med innlesing av bankbilag, grunnet endring av banksystem hos EIKA (forsinkelde bilag i nettbanken).

Har dere mottatt melding om at vi ikke har registrert din innbetaling, så send oss gjerne en melding via kontaktskjemaet vårt eller epost så vi får matchet og registrert din betaling før vi mottar bilag fra banken.

Vi beklager evt. ulemper dette måtte medføre for de berørte kunder, og evt. merarbeid.

Problemer med server

16:08 Det oppleves for øyeblikket problemer med en av serverene (91.220.143.151) som betjener kunders epost- og websider. Teknikere jobber med å feilrette dette. Vi beklager de ulemper dette medfører for de berørte kunder.

16:18 Denne tjenesten er nå operativ igjen.

Problemer hos ISP

Oppdatert: Denne saken er nå løst.

Vi har fått rapport fra noen av våre bukere om at det har vært problemer med å nå tjenester hos oss. Dette er blitt feilmeldt til vår ISP (internettilbyder), og vi forventer at dette er løst i løpet av kort tid.

Nedetid på sentral database-server

Oppdatert 12:25 Denne tjenesten er nå oppe igjen

Vi opplever for øyeblikket problemer med en av våre sentrale database-servere som betjener det ene av våre webcluster. Denne databasen benyttes for ruting av all trafikk internt i vårt nettverk, både for epost og web-sider.

Vi jobber med feilretting, og forventer at denne tjenesten er tilbake innen 12.30 i dag.

Epost som blir sendt til epost-konti bak dette cluster, vil bli levert, men kan bli noe forsinket.