Category Archives: Unplanned

Problemer med server

16:08 Det oppleves for øyeblikket problemer med en av serverene (91.220.143.151) som betjener kunders epost- og websider. Teknikere jobber med å feilrette dette. Vi beklager de ulemper dette medfører for de berørte kunder.

16:18 Denne tjenesten er nå operativ igjen.

Problemer hos ISP

Oppdatert: Denne saken er nå løst.

Vi har fått rapport fra noen av våre bukere om at det har vært problemer med å nå tjenester hos oss. Dette er blitt feilmeldt til vår ISP (internettilbyder), og vi forventer at dette er løst i løpet av kort tid.

Nedetid på sentral database-server

Oppdatert 12:25 Denne tjenesten er nå oppe igjen

Vi opplever for øyeblikket problemer med en av våre sentrale database-servere som betjener det ene av våre webcluster. Denne databasen benyttes for ruting av all trafikk internt i vårt nettverk, både for epost og web-sider.

Vi jobber med feilretting, og forventer at denne tjenesten er tilbake innen 12.30 i dag.

Epost som blir sendt til epost-konti bak dette cluster, vil bli levert, men kan bli noe forsinket.