Author Archives: NAMEUNIT NOC

Oppdatering av SSL sertifikater

Oppdatert: I lys av oppdateringen, er det enkelte som har hatt problemer med mottak og sending av epost. Hvis det oppleves problemer, se til at det er mail.nameunit.com som brukes på både inn- og utgående epost-server som står i FAQ. Andre varianter, bl.a. mail.nameunit.no og mail.DITTDOMENE.NO vil feile.

Vi har i dag oppdatert samtlige wildcard SSL sertifikater for våre tjenester.

Ta kontakt hvis det er problemer etter oppdatering.

Problemer med server

16:08 Det oppleves for øyeblikket problemer med en av serverene (91.220.143.151) som betjener kunders epost- og websider. Teknikere jobber med å feilrette dette. Vi beklager de ulemper dette medfører for de berørte kunder.

16:18 Denne tjenesten er nå operativ igjen.