Vedlikehold og oppgraderinger – 11.12.2018

Det vil bli foretatt videlikehold og oppdatering natt til 11/12/2018 mellom 00.01 og 05.59.