PHP 5.5.19

PHP er blitt oppdatert til versjon 5.5.19 på alle våre hosting-servere.